Louisa May Alcott เกี่ยวกับ Little Women: “ฉันเบื่อที่จะให้คุณธรรมแก่เยาวชน”

นวนิยายเรื่องนี้เป็นผลงานที่โด่งดังที่สุดและเป็นที่ชื่นชอบน้อยที่สุดของ Alcott Constance Grady เป็นนักข่าวอาวุโสในทีมวัฒนธรรมของ Vox ซึ่งตั้งแต่ปี 2016 เธอได้เขียนบทความเกี่ยวกับหนังสือ สำนักพิมพ์ เพศ การวิเคราะห์คนดัง และละครเวที Louisa May Alcott ซึ่งวันเกิดปีที่ 186 คือวันนี้ โดยทุกบัญชีไม่สนุกกับการเขียนLittle Women และถึงกระนั้นLittle Womenก็เป็นงานที่โด่งดังที่สุดและเป็นที่ชื่นชอบน้อยที่สุดของ...